ANBI Regulations

ANBI Regulations

ANBI gegevens

1. Naam
2. RSIN / fiscaal nummer
3. Contactgegevens
4. Bestuurssamenstelling
5. Beleidsplan
6. Beloningsbeleid
7. Doelstelling
8. Verslag uitgeoefende activiteiten
9. Financiële verantwoording

1. Naam

Stichting Future For Nature

2. RSIN / Fiscaal nummer

8056.52.383

3. Contactgegevens

Stichting Future For Nature
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
Telefoon: 026 353 7207 /  06 11 293 445 (Ingrid Kerkvliet)
www.futurefornature.org

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Alex van Hooff
Secretaris: Willem Ferwerda
Penningmeester: Claudius van de Vijver
Bestuurslid: Ed Stibbe
Bestuurslid: Eva Struving

5. Beleidsplan 2015 – 2016

Future For Nature reikt jaarlijks drie Future For Nature Awards uit aan drie jonge, talentvolle natuurbeschermers, inclusief een geldprijs van € 50.000. De oproep voor kandidaten verspreiden wij wereldwijd. Het doel is om elk jaar minimaal 100 kandidaten te werven. Belangrijkste criteria om voor de Award en de geldprijs in aanmerking te komen zijn: prestaties van de kandidaat op het gebied van soortenbescherming, visie, innovatieve benadering en een stevig projectvoorstel waar het prijzengeld voor bestemd is. Het bestuur, ondersteunt door het Award bureau, selecteert jaarlijks tien genomineerden. Vervolgens selecteert het Internationale Selectie Comité de winnaars. In totaal hebben sinds het instellen van de Future For Nature Award circa 700 personen zich kandidaat gesteld.

De uitreiking van de Awards gaat gepaard met een event in Koninklijke Burgers’ Zoo waarbij de winnaars hun werk presenteren, de voorzitter van het Internationaal Selectie Comité Saba Douglas-Hamilton een presentatie geeft én waar een Guest of Honour zijn of haar visie geeft op natuurbescherming.

In samenwerking met het weekblad Kidsweek publiceren wij enkele keren per jaar nieuws over de Future For Nature winnaars, gekoppeld aan een lesbrief voor lagere scholen, en zetten wij jaarlijks (2014-2016) een wedstrijd uit voor basisschoolleerlingen.

Het bestuur van Future For Nature spant zich in om nieuwe fondswervers te zoeken die de prijzen willen financieren. Daarnaast werkt de Stichting aan een aantal PR-uitingen om de stichting bekender te maken. In 2016 worden voorbereidingen getroffen voor het 10-jarig jubileum dat in 2017 wordt gevierd.

6. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Future For Nature ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten voor Future For Nature. Future For Nature heeft ook geen personen in loondienst.
Future For Nature heeft uitvoerende activiteiten uitbesteed aan een coördinator, zij declareert de kosten binnen een jaarlijks overeen gekomen budget (zie verder onder financiële verantwoording).

7. Doelstelling

  1. De stichting heeft als doel de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten;
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a. Het instellen en uitreiken van de Future For Nature Awards.
    b. De Awards zijn bestemd voor jonge natuurbeschermers (tot 35 jaar) die een wezenlijke bijdrage leveren aan de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten 2015

Communicatie
Begin 2015 is ook de nieuwe website van de Stichting Future For Nature gelanceerd. Twee vrijwilligers ontfermen zich over social media; het aantal vrienden op Facebook en het aantal volgers op Twitter stijgt daarmee gestaag.

Awards event
Voor de 2015 Awards ontvingen wij 90 inzendingen. De winnaars waren Manoj Gautam uit Nepal, José F. González-Maya uit Costa Rica en Karen Allen uit Zuid-Afrika. Zij ontvingen ieder € 50.000, gefinancierd door Koninklijke Burgers’ Zoo (twee prijzen) en het Gieskes Strijbis Fonds (één prijs). Ruim 500 bezoekers woonden de presentaties van de winnaars en de uitreiking van de Awards bij en bezochten na afloop de markt van verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Speciale gasten waren Saba Douglas-Hamilton, voorzitter van het Internationale Selectie Comité van Future For Nature, en Professor David Macdonald,  van de Universiteit van Oxford tevens oprichter van WildCRU (Wildlife Conservation Research Unit). Ambassadeur Dr. Freek Vonk was dit jaar ook van de partij en hield een mooi betoog over zijn passie voor de natuur.

Kidsweek
Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft in 2013 toegezegd Future For Nature de komende drie jaar te financieren voor onder andere een jaarlijkse Award van € 50.000 en een lesprogramma in samenwerking met het kinderweekblad Kidsweek. In Kidsweek verscheen twee keer een pagina over Future For Nature met bijbehorende leskaart en één keer een advertorial.

Dag van de Natuur, de natuurveiling
De Natuurveiling van de GlobeGuards (voorheen de FIN) op 4 oktober heeft voor een drietal FFN Award winnaars geld opgebracht: € 400 voor José F. González-Maya (2015 winnaar) door de verkoop van twee prachtige foto’s met handtekening van Freek Vonk. Het bedrag van € 750 gaat naar Manoj Gautam (ook een 2015 winnaar). De bieders gaan een dagje mee met een dierenverzorger van Burgers’ Zoo. Daarnaast kon er geboden worden op een workshop met topfotograaf Jan Vermeer. Er werd € 1300 geboden en de bieders willen het geld graag overmaken naar het werk van Lucy King (2013 winnares).

Nieuwe ronde voor 2016 winnaars
Tot slot is in het voorjaar van 2015 de nieuwe ronde geopend voor de Future For Nature Awards 2016. Op de website van Future For Nature en via een drietal nieuwsbrieven aan circa 1800 contactpersonen en tientallen websites wereldwijd, is de oproep voor kandidaten voor de Future For Nature Award 2016 verspreid. De oproep wordt door talrijke organisaties overgenomen: zoals IUCN International, African Conservation Foundation, Birdlife, Terra Viva Grants Direction, Funding and Conservation for Leadership en vele anderen. De oproep wordt ook via Facebook en Twitter verspreid.
Na sluiting van de ronde hadden 104 kandidaten zich aangemeld. Na de voorselectie door het Nederlands Selectie Comité zijn er zeven kandidaten voorgedragen aan het Internationale Selectie Comité. De drie winnaars van 2016 zijn: Wietse van der Werf (Nederland), Matthew Shirley (USA, werkzaam in Gabon), Thai Van Nguyen (Vietnam). De uitreiking van de Awards vindt plaats op vrijdag 15 april 2016.

9. Financiële verantwoording

Voornaamste uitgaven in 2015: drie Future For Nature Awards totaal € 150.000.
Overige kosten voor Award evenement, reis/verblijf, coördinatie, website en communicatie: circa € 80.000.
Totale uitgaven circa € 230.000.
Dekking kosten 2015 voornamelijk uit bijdragen van Koninklijke Burgers’ Zoo (circa € 180.000) en Gieskes Strijbis Fonds (€ 50.000) en een klein deel van de Vrienden van Future For Nature.

Zie hier onze jaarrekening: Jaarrekening 2015